Laat een klus aan een specialist over

Een grote klus moet je niet zelf uitvoeren, voor een mooi resultaat zoek je een specialist.


Eén op de drie Nederlanders wil grote verbouwing zelf aanpakken

Auteur: Jeannette van der RheeDatum: 22-06-2012

Bij een grote verbouwing van de woning geeft ruim een derde van alle consumenten aan de werkzaamheden zoveel mogelijk zelf op te willen pakken. Consumenten die een professional willen inschakelen, hebben de keuze tussen een algemeen klusbedrijf en een specialist. Er is geen duidelijke voorkeur bij consumenten. Het algemene klusbedrijf wordt ingeschakeld omwille van gemak, terwijl men voor een specialist kiest vanwege de kwaliteit. Opvallend is echter dat consumenten niet van mening zijn dat een klusbedrijf op het gebied van kwaliteit onder doet voor een specialist. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat is uitgevoerd onder ruim 500 consumenten.


Generalisten worden ingeschakeld vanwege het gemak, specialisten vanwege de kwaliteit
Bij een verbouwing aan de woning zijn er verschillende wegen te bewandelen. Zo kan de consument een algemeen klusbedrijf inschakelen die alle werkzaamheden zelf uitvoert, het klusbedrijf kan op zijn beurt mensen inhuren die de specialistische klussen uitvoeren of de consument kan zelf diverse specialisten inschakelen voor de klussen die plaats dienen te vinden. Ook kan de consument er voor kiezen geen professional in te schakelen en alles zelf te doen. In de markt kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de generalisten, zoals klusbedrijven die alle werkzaamheden kunnen uitvoeren en anderzijds de specialisten, oftewel schilders, stukadoors en tegelzetters. Hierbij dient wel opgemerkt dat, onder andere onder invloed van de huidige economische situatie, het onderscheid tussen generalisten en specialisten steeds verder vervaagt; steeds meer specialisten diversifiëren door bijvoorbeeld ook totaalonderhoud op te pakken. De consument heeft dus verschillende opties voor het inschakelen van een professional voor de verbouwing, iedere optie met zijn eigen voor- en nadelen. Om de voorkeur van de consument voor specialisten versus generalisten in kaart te brengen, is een hypothetische situatie voorgelegd waarin de woning verbouwd zal worden en diverse specialistische werkzaamheden, zoals schilderen, stukadoren en tegelzetten, uitgevoerd moeten worden. Opvallend is dat ruim een derde van alle consumenten deze werkzaamheden zelf (of met hulp van vrienden en familie) wil uitvoeren. Met name de ervaren klussers geven vaak aan dat zij alle werkzaamheden zelf willen uitvoeren (55%). Verder valt op dat er niet echt een uitgesproken voorkeur is voor een specialist (19%), dan wel een generalist (17%).

©2012 USP MARKETING CONSULTANCY BV
De belangrijkste reden om voor een generalist te kiezen is gemak; consumenten willen het liefst één aanspreekpunt en één verantwoordelijke. Aan de andere kant is de groep consumenten die kiest voor een specialist. Deze groep kiest voor een specialist omdat men invloed wil hebben op de kwaliteit door zelf specialisten te selecteren voor de verschillende werkzaamheden.
Klusbedrijf doet op ‘kwaliteitsgebied’ in de ogen van de consument niet onder voor de specialist
Een belangrijk voordeel van een specialist is dat deze een betere kwaliteit kan leveren dan een generalistisch klusbedrijf. Toch doen klusbedrijven in de ogen van de consument niet onder voor specialisten. Slechts een kwart van de consumenten is het eens met de stelling dat ‘een algemeen klusbedrijf nooit zo’n goede kwaliteit kan leveren als een specialist’. Bij consumenten met een voorkeur voor een algemeen klusbedrijf is deze groep nog kleiner (13%), terwijl consumenten die een voorkeur hebben voor een specialist wel vaker van deze mening toegedaan zijn (43%). Kwaliteit is dus een belangrijk criterium voor consumenten die kiezen voor een specialist, terwijl consumenten die kiezen voor een algemeen klusbedrijf niet van mening zijn dat dit bedrijf een minder goede kwaliteit kan leveren. De specialist aan de andere kant heeft in de ogen van veel consumenten een ‘duur’ imago; de helft van alle consumenten is het eens met de stelling ‘Een werk laten uitvoeren door een specialist zal mij veel meer kosten dan een algemeen klusbedrijf’. Hier is geen groot verschil te zien tussen consumenten die de voorkeur geven aan een generalist versus consumenten die de voorkeur geven aan een specialist. Wanneer men kiest voor een specialist is men zich er dus terdege van bewust dat men duurder uit is.

Technische verantwoording:
De cijfers uit dit artikel zijn afkomstig uit de WoonOmnibus, een onderzoek van USP Marketing Consultancy. Voor dit onderzoek zijn in juni 518 online enquêtes afgenomen onder leden van het consumentenpanel DeelUwMening.nl. De resultaten van dit onderzoek zijn gewogen naar regio en geslacht. Door de uitkomsten te wegen worden de resultaten representatief voor de Nederlandse consument.

De vragen die ten grondslag liggen aan dit artikel zijn:
1) Stel dat u een grote verbouwing in uw woning wilt laten uitvoeren, waarbij het houtwerk in uw woning wordt geschilderd, de wanden worden gestuukt en de badkamer wordt betegeld.
Voor welk van de onderstaande situaties zou u dan kiezen?
• Een algemeen klusbedrijf inhuren dat alle werkzaamheden zelf uitvoert
• Een algemeen klusbedrijf inhuren dat op zijn beurt specialisten inhuurt waar nodig, dus een schilder om te schilderen, een stukadoor om te stuken en een tegelzetter om te tegelen
• U huurt zelf specialisten in voor alle klussen, dus een schilder om te schilderen, een stukadoor om te stuken en een tegelzetter om te tegelen
• U voert alle werkzaamheden zelf uit of laat deze uitvoeren door familie en/of vrienden
• Weet niet/geen mening
2) Wat is de belangrijkste reden om te kiezen voor ?
• ……………………………………………………………………………………………..
• Weet niet/geen mening
3) Nu willen we u een aantal stellingen voorleggen over het inschakelen van klusbedrijven en specialisten. Kunt u aangeven in hoeverre u het met deze stellingen eens bent? U kunt antwoorden met; zeer mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, zeer mee oneens
• Een algemeen klusbedrijf kan nooit zo’n goede kwaliteit leveren als een specialist (schilder, stukadoor, tegelzetter, etc.)
• Een werk laten uitvoeren door een specialist zal mij veel meer kosten dan een algemeen klusbedrijf
Bron: www.usp-mc.nl