Toekomst bouwregelgeving

Klusbedrijf Karweiklus Amsterdam

Toekomst bouwregelgeving
Onze overheid wil alle bouwregels verminderen en ook simpeler maken. Daarnaast is het de bedoeling dat alle marktpartijen; architecten, aannemers, opdrachtgevers etc. verantwoordelijker worden voor de uiteindelijke kwaliteit in de bouwwereld.

Nieuwe bouwregelgeving
Met de crisis die we de laatste jaren in Nederland hebben, is er een hoop minder vraag naar woningen en de gehele bouwsector moet daarom veranderen en inspelen op de huidige situatie, bijvoorbeeld innovatiever gaan werken en meer vraag gerichter. 
Onze overheid wil de bouwregelgeving op drie verschillende manieren veranderen:

*  Zoveel als mogelijk de bestaande regels proberen te verminderen en ook alles te vereenvoudigen. Dit is ook al gebeurd bij het bouwbesluit van 2012.
*  Volgens advies van de Commissie Dekkers is het belangrijk dat bouwbedrijven en opdrachtgevers meer verantwoordelijkheid nemen bij het naleven van alle bouwregels.
*  Het duidelijker maken van de verdeling van alle verantwoordelijkheden tussen de marktpartijen en de overheid.

Lees meer : rijksoverheid.nl