Tips om veilig te klussen

Veiligheid voorop bij iedere klus

Veiligheid gaat altijd boven alles, een heel belangrijk gegeven voor iedere klusser. Het gevaar van een ongeluk ligt altijd op de loer, zeker bij onervaren doe-het-zelvers, verkeerd gebruik van gereedschap is een veel voorkomend probleem. Veel van deze ongelukken zijn te voorkomen door eerst te denken en dan te doen. Iedere klus vereist kennis over het juiste gebruik van gereedschap, vraag bij twijfel altijd advies over gereedschap. Voorkom ongelukken bij het klussen met de volgende tips:


* Begin iedere klus met een goede planning. Indien nodig zorg voor een afvalcontainer met de juiste inhoud, maak vooraf een schatting van de hoeveelheid afval. Gebruik handschoenen bij het afvoeren van sloop afval. Organiseer de opslag van de materialen en zorg voor een opgeruimde plaats om te klussen.

* Lees de gebruiksaanwijzingen. Wanneer u gereedschap koopt zit er bijna altijd een gebruiksaanwijzing bij. Tegenwoordig staan de belangrijkste veiligheidsadviezen voorin de gebruiksaanwijzing. Volg de adviezen en instructies goed op, want hiermee kunnen de meeste ongelukken voorkomen worden! Zeker bij elektrische apparatuur is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen en aanwijzingen voor het juiste gebruik van het apparaat op te volgen.

* Wanneer u gereedschap huurt wordt vaak ook een handleiding verstrekt. Mocht de gebruiksaanwijzing ontbreken, vraag dan hierom bij de verhuurder van het gereedschap en vraag ook naar aanvullende instructies voor het juiste gebruik van het gereedschap omdat het dan een apparaat betreft dat u zelf niet bezit en hoogstwaarschijnlijk ook niet kent of gebruikt heeft in het verleden. Met een goede voorlichting kunnen ongelukken voorkomen worden.

* Communiceer duidelijk met de mensen in huis en de omgeving waar en wanneer bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen worden gebruikt of andere gevaarlijke handelingen plaatsvinden.

* Veiligheidsschoenen met een verstevigde neus zijn altijd aan te raden, vooral bij sloopwerk. Maak ook gebruik van alle benodigde veiligheids attributen zoals, veiligheidsbril, stofmasker, werkhandschoenen etc.

* Eet en drink niet op de werkplaats met bouwmaterialen.

* Op de plaats van het klussen is het heel belangrijk om goede verlichting te hebben en een goede ventilatie, maak ook genoeg ruimte en pas op voor dingen waar je over kunt struikelen.

* Let bij het gebruik van een ladder op een stabiele ondergrond. Bij het plaatsen tegen een muur, plaats je de ladder in een hoek van 75 graden. 

* Bij het gebruik van gevaarlijke of scherpe gereedschappen nooit naar jezelf toewerken maar van je af.

* Het is heel belangrijk om bij iedere klus je tijd te nemen, veel ongelukken ontstaan bij haastig werk en vaak krijg je ook een mooier resultaat met wat meer geduld.

* Draag bij het klussen geen los zittende kleding, vast komen zitten in een machine of blijven haken veroorzaken vele ongelukken.veilig klussen* Gebruik altijd het juiste gereedschap en zorg voor tijdige vervanging van gereedschap, een versleten zaag of een bot stanleymes kan heel gevaarlijk zijn en vlug tot ongelukken leiden bij het klussen. Let bij elektrisch gereedschap op dat het snoer niet in de weg zit. 

* Het lijkt natuurlijk heel logisch maar in de praktijk blijkt dat bij een klus aan de elektrische installatie of het lichtnet niet altijd de hoofdspanning afgesloten word, het is belangrijk om dit wel altijd te doen. Kijk ook goed na of verlengsnoeren e.d. niet bij water in de buurt liggen. Werk uitsluitend met geaarde haspels en verlengsnoeren en sluit ze alleen aan op een geaarde groep met aardlekschakelaar. 

* Zorg dat je uitgerust aan een klus begint, veel van de klussen worden bijvoorbeeld na het werk gedaan maar bij vermoeidheid neemt de concentratie af en de kans op ongelukken toe.

Houd rekening met de brandbaarheid van vele soorten verfproducten. Diverse verfsoorten geven bij verwerking brandbare gassen af. Die kunnen in combinatie met de open vlam van een geiser of zelfs het vuur van een sigaret brand veroorzaken. Berg alle verf en verdunners daarom in een goed geventileerde plaats op en houdt alles buiten het bereik van kinderen.

* Veilig op hoogte werken. Tijdens iedere klus kan het voorkomen dat je op een hoogte moet werken, bijvoorbeeld bij het schilderen of het ophangen van lampen. Neem geen risico's en ga niet op stoelen en tafels staan. Maak altijd gebruik van een goede trap met antislip doppen onder de poten en goede stabiele treden. Bij klus werkzaamheden ben je geconcentreerd bezig en is het belangrijk om op een volledig stabiele ondergrond te werken.

* Bij het verlijmen van bijvoorbeeld materialen zoals vloerbedekking wordt gebruik gemaakt van lijm waarin o.a. brandbare oplosmiddelen zijn verwerkt. Eén vonk is vaak al voldoende om de boel in brand te zetten en dan is het vaak niet meer te stoppen. Tijdens het werken met dergelijke lijmsoorten moet u de werkruimte voortdurend ventileren. Zorg er ook voor dat alle ontstekingsbronnen (zoals gasfornuizen, geisers en gaskachels) uit zijn, dat het aan en uit doen van elektrische schakelaars wordt vermeden en dat er zeker niet gerookt wordt tijdens deze werkzaamheden. 

* Bij het klussen met chemische stoffen moeten de volgende regels in acht worden genomen: 
- Lees altijd zorgvuldig het etiket.
- Draag beschermende kleding bij iedere klus.
- Als u regelmatig klust met brandbare vloeistoffen of oplosmiddelen gebruik dan een masker met verwisselbaar filter.
- Gebruik een veiligheidsbril om u te beschermen voor de dampen van chemische stoffen.
- Sluit altijd de dop weer af van chemische stoffen en bewaar alles buiten het bereik van kinderen.

* Klus met anderen samen, bij een ongeval kan er altijd iemand te hulp schieten. Volledig alleen klussen in een ruimte brengt bepaalde risico's met zich mee. Bij de grote bouwmarkten en doe-het-zelfzaken liggen allemaal informatie folders over veilig en verantwoord klussen. Ze zijn opgesteld in samenwerking met Veiligheid.nl en bedoeld om ongelukken te voorkomen en de al te enthousiaste klusser tegen zichzelf te beschermen.


Ieder jaar leidt het klussen tot meer dan 125.000 ongevallen! Hiervan moet ruim de helft medisch behandeld worden.


Video over hoe u NIET moet klussen

Klusbedrijf Karweiklus

Bent u op zoek naar een goede klusjesman? Bel klusbedrijf Karweiklus vandaag nog voor advies of voor een gratis prijsopgave:

06 48 22 87 49