Vergunning brandveilig gebruik gebouwenVergunning brandveilig gebruik gebouwen
Vergunning brandveilig gebruik gebouwen   
Vergunning nodig voor brandveilig gebruik gebouw

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.
Meer informatie over vergunning voor brandveilig gebruik gebouwenMet deze makkelijke regelhulp kan de verantwoordelijke of aansprakelijke voor het gebruik van een bouwwerk nagaan of hij voldoet aan alle wettelijke eisen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken (en ook eventuele bijbehorende open erven en terreinen). Hiervoor is de officiële juridische tekst van het Bouwbesluit vertaald naar een eenvoudiger tekst en is het gebruik van alle moeilijke begrippen tot een minimum beperkt. Deze regelhulp is bedoeld als hulpmiddel en treedt niet in de plaats van de tekst van het Bouwbesluit. 

De inhoud van de regelhulp is tot stand gekomen in samenwerking met Brandweer Nederland waardoor u met het doorlopen van de regelhulp een zeer goede indicatie heeft of u voldoet aan de wettelijke eisen. Onafhankelijk van de uitkomst van de regelhulp heeft het bevoegd gezag een eigen verantwoordelijkheid voor het toezicht en de mogelijkheid om handhavend op treden. In het algemeen zijn Burgemeester & Wethouders hiervoor verantwoordelijk wat lokaal ook belegd kan zijn bij de Veiligheidsregio (brandweer).
Bent  op zoek naar een goede klusjesman? Bel klusbedrijf Karweiklus vandaag nog voor advies of voor een gratis prijsopgave:06 48 22 87 49