Omgevings vergunning, heeft u een vergunning nodig voor een aanbouw of uitbouw?

Informatie over de omgevingsvergunning


Omgevingsvergunning voor aanbouw?
Omgevingsvergunning voor aanbouw?
Sinds de invoering van de omgevingsvergunning in 2010 is alles wat gemakkelijker geworden. Ingevoerd ter vervanging van diverse soorten vergunningen voor wonen, ruimte en milieu zoals de kapvergunning, milieuvergunning, en bouwvergunning. De situatie is nu flink verbeterd en gemoderniseerd. Zo kan deze omgevingsvergunning nu bij één loket aangevraagd worden. De gehele procedure is nu een stuk simpeler gemaakt; nog maar één procedure en één besluit voor ieder bouwwerk. Ook voor beroep tegen dat besluit zal er nog maar één beroepsprocedure zijn. Door deze vereenvoudiging en versoepeling van de regels zal er meer ruimte komen voor eigen initiatief en innovatie.


De vragenlijst van VROM om te zien of u een vergunning nodig heeft

U mag bouwen zonder vergunning als het bouwwerk aan de volgende eisen voldoet;

1. Binnen de 2,5 meter zone is de hoogte:

a. maximaal 4 meter,
b. maximaal 0,3 meter boven de vloer van de eerste verdieping van uw woning en
c. niet hoger dan het hoofdgebouw waar u tegenaan bouwt.

2. Buiten de 2,5 meter zone gelden de volgende voorwaarden:

a. de hoogte is maximaal 3 meter1,
b. de totale aan vergunningvrij toegestane oppervlakte van (nieuwe en bestaande) bijbehorende bouwwerken buiten de 2,5 meter zone bedraagt niet meer dan 30 m2,
c. de strook binnen 1 meter van een naburig erf mag voor maximaal 10 m2 bebouwd worden,
d. het bijbehorende bouwwerk mag alleen bedoeld zijn voor ondergeschikt gebruik. Dit wil zeggen dat u de bijbehorende bouwwerken niet mag gebruiken als slaap- of woonkamer, keuken en dergelijke. Een bijbehorend bouwwerk buiten de 2,5 meter zone mag alleen gebruikt worden als bijvoorbeeld garage, bijkeuken, atelier, tuinhuisje, (fietsen)berging of hobbyruimte.

3. De afstand tussen het bijbehorende bouwwerk en het openbaar toegankelijk gebied is minimaal 1 meter. Deze eis is alleen van toepassing als er welstandseisen gelden voor uw locatie. Uw gemeente kan u hier meer over vertellen;

4. Het bijbehorende bouwwerk mag niet voorzien zijn van een dakterras, balkon of andere niet op de begane grond gelegen buitenruimte;

5. Het bouwen van het bijbehorende bouwwerk mag niet tot gevolg hebben dat het achtererfgebied (het zij- en achtererf ) waarop u bouwt, voor meer dan de helft is volgebouwd;

6. Het bijbehorende bouwwerk mag niet gebouwd worden aan of bij een woonwagen, een tijdelijk hoofdgebouw of een recreatiewoning;

7. Het bijbehorende bouwwerk mag niet gebouwd worden aan of bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.


- Als er door de bouw van een bijbehorend bouwwerk een ruimte ontstaat die de 2,5 meter zone overschrijdt, dan geldt voor die gehele ruimte de eis van een ondergeschikt gebruik. Alleen als de ruimte binnen of ter hoogte van de 2,5 meter zone wordt afgescheiden met een scheidingsconstructie (muur of pui), kan de ruimte gebruikt worden voor de uitbreiding van de primaire functie van het hoofdgebouw, bijvoorbeeld als woonkamer.
Voorbeelden van bouwwerken die je vergunningsvrij mag bouwen zijn het veranderen van de kozijnen of een dakkapel plaatsen, zonnepanelen installeren, het onderhoud van de gevel, perceel- en erfafscheidingen, etc.

Wilt u vooraf weten of het wel zin heeft om de omgevingsvergunning aan te vragen voor u? Dan is het mogelijk om dit in het Omgevingsloket online aan te geven. De gemeente kijkt dan met u mee.
 *Dit is echter niet in alle gemeentes mogelijk!

- Vergunnings check

In de meeste gevallen beslist de gemeente binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt. Het gaat dan om eenvoudige aanvragen. Is de aanvraag heel specialistisch of op een andere manier moeilijk? Dan beslist de gemeente in maximaal 6 maanden of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt.

- Omgevingsloket online

Is het voor u op dit moment nog niet mogelijk om te voldoen aan de regels op het gebied van het omgevingsrecht? Dan kunt u onder bepaalde speciale omstandigheden een gedoogbeschikking aanvragen bij uw provincie.

Bent  op zoek naar een goede klusjesman? Bel klusbedrijf Karweiklus vandaag nog voor advies of voor een gratis prijsopgave:

06 48 22 87 49