Vergunningvrij bouwen en verbouwen


Klusbedrijf Karweiklus Amsterdam

Wat zijn de regels omtrent vergunningvrij bouwen en verbouwen?


Als u iets gaat verbouwen of bouwen is er meestal een omgevingsvergunning nodig maar niet in alle situaties. Als u bijvoorbeeld een dakkapel aan de achterkant van uw woning wilt installeren of gewoon onderhoud wilt laten doen. Alle situaties waar u geen vergunning voor nodig heeft staan beschreven in bijlage II van het besluit omgevingsrecht. Als uw bouwplan niet in dit besluit voorkomt dan zult u een vergunning aan moeten vragen.

In 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden en is de Monumentenwet gewijzigd. In deze publicatie vindt u de regels voor het aanbrengen of veranderen van kozijnen of het veranderen van gevelpanelen.


De publicatie bevat de volgende onderwerpen: 


gewoon onderhoud omgevingsvergunningvrij;
de voor- en achterkantbenadering;
geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig;
ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen;
vergunningvrij, maar niet regelvrij;
bestemmingsplan;
welstand;
Bouwbesluit: hoe te bouwen;
verplicht rekening houden met uw buren;
wél een omgevingsvergunning nodig;
procedure omgevingsvergunning


Bouwbesluit 2012

Als u vergunningvrij mag bouwen of verbouwen moet u wel voldoen aan alle regels van het Bouwbesluit 2012 en ook belangrijk is het burenrecht uit het Burgelijk WetboekMeer belangrijke informatie:

* Verbouwingen

* Het veranderen of aanbrengen van gevelpanelen en kozijnen

* Schotelantennes installeren

* Het plaatsen van zonnecollectoren

* Het aan- en bijbouwen van bijvoorbeeld garages, serres, schuren, etc.

* Het plaatsen van dakkapellen

* Perceel- en erfafscheidingen

* Dakramen installeren en alle andere daglichtvoorzieningen in het dak


Bron: www.rijksoverheid.nl