Klussen aan huurhuis en de wet zelf aangebrachte voorzieningen ZAV

Klusbedrijf Karweiklus AmsterdamKlussen aan huurhuis, met geld woningbouwcorporatie


Klussen aan huurhuis, met geld woningbouwcorporatieVoorheen moest je elke verbetering die je in je huurwoning aanbracht ongedaan maken als je vertrok. Een onsympathieke regeling die niet meer bestaat. Je kunt nu soms je huurhuis van binnen opknappen en zelfs nog een vergoeding van de woningbouwcorporatie opstrijken als je aan een aantal regels voldoet. Zorg er wel voor dat je aan alle regels voldoet dat voorkomt ook een hoop problemen als je het huurcontract beƫindigd.
De Wet Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) geeft hier duidelijkheid over. 

De ZAV kan worden gehandhaafd indien de ZAV voldoet aan een aantal voorwaarden, zie hier de regels volgens het Burgelijk Wetboek

Met overleg: 
De ZAV wordt altijd gehandhaafd als de huurder met de verhuurder van tevoren, en dan nog het liefst schriftelijk, over de ZAV heeft gecommuniceerd en de verhuurder de ZAV heeft goedgekeurd. Hierbij is wel altijd sprake van een controle van het realiseren van de ZAV door de verhuurder tijdens de werkzaamheden voor het aanbrengen.

Zonder overleg: De voorziening voegt iets van waarde toe aan de woning.
De voorziening doet geen afbreuk aan de woning en is gelijk aan de oorspronkelijke staat of toestand van de woning.
De voorziening wordt door de volgende huurder overgenomen middels een overnameovereenkomst en de verhuurder heeft hier geen problemen mee (maar kan dan nog steeds eisen dat de ZAV te zijner tijd wordt verwijderd).

Indien de ZAV niet aan de bovengestelde voorwaarden voldoet, is de verhuurder gerechtigd de ZAV te laten verwijderen. De kosten hiervoor komen altijd ten laste van de vertrekkende verhuurder. De verhuurder is gerechtigd de ZAV zelfstandig te verwijderen maar moet de woning wel in de "oorspronkelijke staat" terugbrengen.

Verbeteringen aanbrengen in een huurhuis

Burgelijk Wetboek 7

Artikel 215

De huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd.

Indien het de huur van woonruimte betreft, verleent de verhuurder binnen acht weken de toestemming in ieder geval, indien de voorgenomen veranderingen de verhuurbaarheid van het gehuurde niet schaden, dan wel niet leiden tot een waardedaling van het gehuurde.

Indien de verhuurder de toestemming niet verleent, kan de huurder vorderen dat de rechter hem zal machtigen tot het aanbrengen van de veranderingen. Indien de verhuurder niet tevens de eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van de zaak is, draagt de verhuurder ervoor zorg dat ook de eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter tijdig in het geding wordt geroepen. Indien op de zaak een hypotheek rust, bestaat deze verplichting tevens ten aanzien van de hypotheekhouder.

De rechter wijst de vordering in ieder geval toe, indien de verhuurder op grond van lid 2 toestemming had behoren te geven. In andere gevallen wijst hij de vordering slechts toe, indien de veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde door de huurder of het woongenot verhogen en geen zwaarwichtige bezwaren aan de zijde van de verhuurder zich tegen het aanbrengen daarvan verzetten.

De rechter kan aan de machtiging voorwaarden verbinden of daarbij een last opleggen; hij kan op vordering van de verhuurder de huurprijs verhogen, indien de veranderingen daartoe aanleiding geven.

Van de voorgaande leden kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken, tenzij het de buitenzijde van gehuurde woonruimte betreft.Alle informatie over de wet zelf aangebrachte voorzieningen, ZAV
 Lees meer huis-en-thuis.infonu.nl

ZAV - Zelf aangebrachte voorzieningen


Waar moet u op letten als u de binnenkant van uw woning wil aanpassen aan uw eigen smaak? Hiervoor golden altijd al regels maar sinds 1 augustus 2003 zijn de regels voor ZAV’s (zelf aangebrachte voorzieningen) eindelijk officieel in de wet geregeld.

Veranderingen moeten uiteraard deskundig worden uitgevoerd. U bent als huurder aansprakelijk voor eventuele schade zolang u in de woning woont. Voor ZAV’s die zonder noemenswaardige kosten voor- en door de verhuurder(!) ongedaan gemaakt kunnen worden heeft u geen toestemming nodig. In alle andere gevallen heeft u wel toestemming nodig.

Uw verhuurder is verplicht binnen 8 weken akkoord te gaan zolang de waarde en verhuurbaarheid van de woning door de ZAV niet wordt verminderd. Gaat de verhuurder niet akkoord dan krijgt u via de rechter vervangende toestemming. Ook als de waarde of verhuurbaarheid van de woning daalt, kan de rechter, na belangenafweging, soms toestemming geven.

Bij verhuizing mag u de veranderingen verwijderen zolang u de woning maar netjes oplevert. Laat u de veranderingen zitten dan kunt u een vergoeding eisen wanneer de verhuurder van de veranderingen profiteert en u de kosten nog niet heeft kunnen terugverdienen.

Deze regels zijn dwingend in de wet opgenomen. Dat wil zeggen, de verhuurder mag in het contract hier niet van afwijken ten nadele van de huurder. In theorie zijn de regels vrij simpel. In de praktijk zal nog moeten blijken hoe rechters precies met de nieuwe regels omgaan. Ieder huis en iedere situatie is bovendien anders. Laat u zich daarom altijd vooraf adviseren over uw situatie voordat u gaat klussen.Bent u op zoek naar een klusjesman?

Bel klusbedrijf Karweiklus vandaag nog voor advies of voor een gratis prijsopgave:


06 48 22 87 49


info@karweiklus.nl