Woningverbetering in het huurrecht

Woningverbetering in het huurrecht
Woningverbetering in het huurrecht
Klusbedrijf Karweiklus Amsterdam

Woningverbetering in het huurrecht

De wet nieuw huurrecht van 2003 sluit voor een belangrijk deel aan bij de al reeds geldende bepalingen maar er zijn toch dingen veranderd. Er is nu een uitgebreide gebrekenregeling in de wet opgenomen en er is ook een betere regeling in de wet opgenomen met betrekking tot het aanbrengen van bepaalde wijzigingen door de huurder aan het gehuurde. Vooral vanaf de kant van de huurders bestaat al een lange periode de wens om ruimere mogelijkheden te krijgen om het gehuurde meer naar de eigen wensen en smaak aan te kunnen passen. Dit is bij de verhuur van bedrijfsruimte al langer mogelijk onder het oude recht, maar voor woonruimte was dit nog niet goed geregeld. 

Het uitgangspunt blijft echter dat de huurder nooit aanpassingen mag aanbrengen aan de woonruimte zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. In het burgerlijk wetboek staat dat de huurder nooit bevoegd is om de gedaante of de inrichting van de woonruimte geheel of voor een gedeelte te veranderen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het is wel toegestaan om kleine toevoegingen en veranderingen aan te brengen die bij het beĆ«indigen van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden verwijderd of ongedaan kunnen worden gemaakt. Dankzij deze tenzij-clausule is het nu mogelijk voor de huurder om kleine aanpassingen en veranderingen aan te brengen in de woonruimte. 

Voor alle uitgebreide aanpassingen en grotere veranderingen zal dus nog steeds toestemming van de verhuurder verkregen moeten worden en als het gehuurde woonruimte betreft dient de verhuurder daar binnen acht weken toestemming voor te geven als de veranderingen de verhuurbaarheid op geen enkele manier kan schaden en ook niet kan leiden tot een waardedaling van de gehuurde woonruimte. Ook kan de verhuurder daar bepaalde voorwaarden aan verbinden als hij toestemming geeft om bepaalde veranderingen of aanpassingen te realiseren. Als de verhuurder toestemming geeft dan mag hij de huurder nooit verplichten om de veranderingen bij het beƫindigen van de huur alles weer in de oude staat terug te brengen. Alleen voor aanpassingen in woonruimte kan worden afgeweken van de eerder genoemde gebrekenregeling. Dit houdt dus in dat de verhuurder zijn wettelijke aansprakelijkheid van door de huurder met schriftelijke toestemming van de verhuurder aangebrachte aanpassingen in de gehuurde woonruimte uitsluit. Al het onderhoud van de betreffende aanpassingen en veranderingen komen dan voor rekening van de huurder.


Voor meer informatie:
www.knuwer.nl
www.jurofoon.nl