Het Bouwbesluit 2012Op 1 april 2012 werd een nieuw Bouwbesluit ingevoerd, waarin onder andere het sloopbesluit en het gebruiksbesluit verwerkt waren. De nieuwe versie van het Bouwbesluit 2012 is op de website van de overheid in te zien. Omdat de marktwerking geen betrouwbare garantie bleek te bieden voor een realisatie van buitenruimtevoorzieningen die in het Bouwbesluit 2003 geschrapt waren, besloot minister Ella Vogelaar|Vogelaar van Minister voor Wonen, Wijken en Integratie|Wonen, Wijken en Integratie om de voorschriften voor fietsenberging en buitenruimte weer op te nemen in de bouwregelgeving. Fietsenberging en een buitenruimte zijn in het Bouwbesluit 2012, dat op 1 april 2012 in werking trad, weer verplicht voor nieuwe woningen.


Met de invoering van het Bouwbesluit 2012 is de bouwregelgeving op onderdelen veranderd. In het Bouwbesluit 2012 zijn niet alleen de eisen van het Bouwbesluit 2003, maar ook de inhoud van het Gebruiksbesluit, een belangrijk deel van de Modelbouwverordening 1992, paragraaf 2 van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels en van de Circulaire bouwlawaai 2010 samengebracht. De systematiek van de brandveiligheidsvoorschriften is in het Bouwbesluit 2012 gewijzigd ten opzichte van het Bouwbesluit 2003. Ook zijn enkele algemene termen en begrippen gewijzigd. 

Dit alles maakt het wenselijk om een praktische toelichting te maken op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten. U vindt deze praktische toelichting in voorliggende brochure. Daarnaast zijn de voorschriften omtrent veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012 heringedeeld en gebundeld. De voorschriften omtrent veilig vluchten zijn te vinden in afdeling 2.12: Vluchtroutes en in afdeling 6.6: Vluchten bij brand.


Officiele bekendmaking Bouwbesluit 2012 staatsblad


Bent  op zoek naar een goede klusjesman? Bel klusbedrijf Karweiklus vandaag nog voor advies of voor een gratis prijsopgave:

06 48 22 87 49