VAR Verklaring Arbeidsrelatie - DBA Deregulering Beoordeling Arbeidsverhoudingen

Wat is een VAR Verklaring?


Belangrijk - op 1 mei 2016 is de VAR vervallen. Dit artikel is bedoeld om achtergrondinformatie te geven over de voormalige VAR.

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsverhoudingen) is per 1 mei 2016 in werking getreden. De VAR is vervangen door modelovereenkomsten. Je kunt nog tot 1 mei 2017 werken met jouw bestaande VAR. Onderstaand artikel is bedoeld als achtergrondinformatie over de voormalige VAR.De VAR is een afkorting voor Verklaring Arbeidsrelatie en is een gratis service van de Belastingdienst om d.m.v. een verklaring aan te geven wat voor ondernemer u bent. Het is niet verplicht om een VAR verklaring aan te vragen maar bij veel opdrachten wordt er wel om gevraagd.


De rede dat opdrachtgevers om deze verklaring vragen is dat het vaak belangrijk voor hen is om te weten of voordat een vorm van samenwerking wordt aangegaan, er sprake is van een volledig zelfstandig ondernemerschap of iemand met loondienst betrekking of een fictief dienstverband of bijverdiensten. Vervolgens zal de opdrachtgever zelf moeten uitzoeken of er nu wel of geen sprake is van een loondienstbetrekking en dit is dan weer van invloed of er nu wel of niet loonheffingen en premies werknemersverzekeringen moeten worden ingehouden en afgedragen voor alle arbeid die is verricht.Wel of niet loonheffingen en premies afdragen?


Daarom geeft de Belastingdienst op uw verzoek een geheel gratis VAR verklaring af. Met deze VAR verklaring geeft u uw opdrachtgevers vooraf de meeste zekerheid over de vraag of uw inkomsten uit een arbeidsrelatie, als belastbare winst uit onderneming, belastbaar loon of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden worden belast.

Opdrachtgevers lopen nooit meer het risico dat de Belastingdienst achteraf zegt dat het eigenlijk om een werkgever en werknemer relatie ging. Dat kan dan betekenen dat de opdrachtgever achteraf over de gehele periode alsnog loonheffingen en premies werknemersverzekeringen zal moeten afdragen wat natuurlijk een flinke tegenvaller kan zijn en dus vragen opdrachtgevers steeds vaker om een VAR.

De VAR verklaring geeft u dus in het kort de duidelijkheid en zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit uw arbeidsrelatie.Soorten VAR verklaringen


Er zijn vier soorten VAR verklaringen, maar met name de VAR-wuo en de VAR-row zijn op zelfstandigen van toepassing.
VAR-wuo (winst uit onderneming). U bent 100% zelfstandige en ondernemer voor de inkomstenbelasting.
VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden). U bent zelfstandige maar u hebt niet de fiscale status van ondernemer voor inkomstenbelasting.
VAR-dga directeur-grootaandeelhouder). Uw inkomsten zijn voor rekening en risico van de vennootschap (BV en NV).
VAR-loon (loon uit dienstbetrekking). U wordt beschouwd als werknemer de inkomsten behoren tot loon uit dienstbetrekking.
Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)


Opdrachtgevers en opdrachtnemers (ZZP-ers) hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) en modelovereenkomsten. Het kabinet onderzoekt of de arbeidswetgeving herijkt kan worden. Dat betekent dat tot ten minste 1 januari 2018, of zolang het kabinet bezig is met de herijking, opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes en naheffingen krijgen van Belastingdienst.

Meer info: Rijksoverheid

Oud-VAR-houders krijgen brief over uitstel handhaving wet DBA


31-01-2017

Van Verklaring Arbeidsrelatie naar Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie

Bent u zzp'er en had u vroeger een Verklaring arbeidsrelatie (VAR)? Dan krijgt u een brief over wat het uitstel van de handhaving van de wet DBA voor u betekent.

De handhaving van de wet DBA is uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2018. Huurt een opdrachtgever een zzp'er in en constateren wij achteraf dat er sprake is van loondienst? Dan zullen wij over de periode tot in ieder geval 1 januari 2018 geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen opleggen, behalve bij evidente kwaadwillenden. In dat opzicht kunnen opdrachtgevers dus met een gerust hart zakendoen met zzp'ers.
Meer info: Rijksoverheid

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot januari 201818-11-2016

Veranderingen in het arbeidsrecht

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden.

De handhaving wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen in de periode tot die datum dus geen boetes of naheffingen, behalve evidente kwaadwillenden.

Wij gaan een coachende rol vervullen op de werkvloer. Zo wordt duidelijk wat wel en wat niet kan.
Meer info: Rijksoverheid